Klekovača – 17.9.2022

0
246

Pohod na Klekovaču.

Klekovača je krečnjačka planina u zapadnom dijelu Bosne i Hercegovine sa najvišim vrhom Velika Klekovača (1962 m), što je čini najvišom planinom ovog dijela BiH. Okružuju je Srnetica (1375 m), Grmeč (1604 m), Osječenica (1791 m), Lunjevača (1706 m) i Crna Gora (1650 m).

Nalazi se na teritoriji opštine Drvara (južna strana planine) i opština Istočni Drvar i Petrovac (RS) gdje je sjeverni dio. Granica entiteta ide preko vrha Velika Klekovača i spušta se klekovačkim grebenom do Male Kelokovače. Izvor: wikipedia.org