Borja 3.4.2022

Borja 3.4.2022

Rekreativni uspon na Veliku Runjevicu (1077 mnv) na planini Borji kod Teslića.