Visočica, april 2019

0
195

Dobojski i modrički planinari iz društava PED “Preslica” i PD “Dobor” su uživali u relaksirajućem vikendu koji su im podarile planine Bjelašnica i Visočica. Nakon prespavane noći u planinarskom domu Bijele vode na Bjelašnici, grupa se zaputila iz mjesta Tušila ka jednom od vrhova Visočice – Subar (1820mnv). Poslije uspješnog uspona i sabiranja utisaka, planinari su se zaputili kućama.

Prirodnu granicu između Hercegovine i Bosne čini planina Visočica. Sa istočne strane od Treskavice odvojena je rijekom Ljutom, sa juga i jugozapada rijekom Neretvom od Prenja, a sa zapada i sjevera kanjonom rijeke Rakitnice od Bjelašnice.
Najviši vrh Visočice je Džamija (1967 mnv), a nešto niži vrhovi su Veliki Ljeljen (1963 mnv), Mali Ljeljen (1860 mnv), Vito (1960 mnv), Subar (1820 mnv), Veliko brdo (1884 mnv) i Drstva (1808 mnv). Južno od Sinanovića nalazi se Puzim (1776 mnv) jedan od najmarkantnijih vrhova Visočice, malo izdvojen od ostalog dijela masiva Visočice i privlači pažnju svojim strmim liticama koje su interesantne alpinistima. Prostor oko vrha Puzin je miniran, pa tamo ne treba ići bez vodiča. Izvor: planinarenje.ba